Rodinné výlety – kam na výlet s dětmi a rodinou Rotating Header Image


Adršpašsko – Teplické skály

[inspic=291,left,fullscreen,thumb]Národní přírodní rezervace v severozápadní části Polické vrchoviny v CHKO Broumovsko, vyhlášená již v roce 1933 k ochraně rozsáhlých skalních měst. Nejvyšším bodem je skalnatý vrchol Čáp (786 m n. m.) poskytující překrásný kruhový rozhled. Nadmořská výška ostatních pískovcových skal a věží je v rozmezí 600-700 m n. m., což je o 200 až 300 m výše než u ostatních skalních měst v ČR. Celé území má velice členitý reliéf, vzniklý erozně denudačními procesy na rozpukané tabuli kvádrových turonských pískovců z doby před 90 mil. let. Jedná se o nejrozsáhlejší skalní město v Čechách s velkou hustotou skalních stěn a věží s ulicemi, průchody, náměstími. Eroze zde vymodelovala v měkkých pískovcových skalách pestré tvary, jímž pak lidé přiřkli romantická pojmenování jako např. Milenci, Džbán, Starosta, Krakonošův zub, Orlí hnízdo, Sloní náměstí, Hříbek a mnoho dalších.[inspic=292,right,fullscreen,thumb]
Celý pískovcový masiv je rozložen na ploše 20 km2 a je rozdělen Vlčí roklí na severozápadní část tvořenou Adršpašským skalním městem a jihovýchodní část tvořenou Teplickým skalním městem. Málokdo si při návštěvě skalního města uvědomí, že se prochází nad rozsáhlými zásobami vody. Díky její výjimečné čistotě zde značka Toma NATURA šetrně čerpá z hlubinných vrtů vodu s vyváženým obsahem minerálních látek, která pak přichází na náš stůl. [inspic=287,right,fullscreen,thumb]
Menší, ale půvabnější jsou Adršpašské skály. Prochází jimi turistická trasa, dlouhá 3,5 km, a její součástí je malý a velký vodopád, který padá z výšky 16 m. Další velmi zajímavou atrakcí je plavba po skalním jezírku, které se nachází ve výšce 535 metrů nad mořem. Adršpašské skály jsou otevřeny celoročně. Součástí prohlídky je také okruh, vedoucí kolem jezera v bývalé pískovně u vstupu do skal. Je to příjemná procházka dlouhá 1,5 km, která poskytne netradiční pohledy na východní část skalního města. [inspic=293,left,fullscreen,thumb]
Teplické sklály se vyznačují vetší mohutností skalních útvarů, k největším patří Řeznická sekera, Strážní vež, Skalní brána, Skalní koruna. Kromě Čápu poskytují výhledy ještě výrazný skalní blok Lokomotiva nebo zřícenina hradu Střmen.
Oblast Adršpašsko-teplických skal patří k velmi navštěvovaným turistickým cílům. Mimo vyznačených cest je přístup povolen pouze do míst, vyhrazených organizovaným skupinkám horolezců.[inspic=294,right,fullscreen,thumb]
Více informací o Adršpašsko-Teplickém skalním městě a vodě z tohoto regionu naleznete na www.adrspach.cz.

Komentáře lze přidat přes facebook.