Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře


Založení a stavba kostela
Stavba poutního kostela sv. Jana Nepomuckého nedaleko Žďárského kláštera se realizovala díky letité, úzké a nesmírně plodné spolupráci dvou výjimečných lidí. Podnět vyšel od opata žďárského kláštera cisterciáků Václava Vejmluvy, který byl zcela prokazatelně ctitelem Jana Nepomuckého ještě před blahoslavením a posléze kanonizací této osobnosti. Příprava projektu je datována do období od konce měsíce dubna do počátku měsíce srpna roku 1719 a je považována za bezprostřední reakci opata na nález zachované tkáně v hrobě Jana Nepomuckého ve Svatovítské katedrále dne 15. dubna 1719. Projektem stavby byl pověřen slavný architekt Jan Blažej Santini – Aichel, kterému měl opat Vejmluva prezentovat své představy o podobě nového svatostánku a použitých symbolech, což bylo plně v souladu s požadavkem církve: “Zadání patří otcům, provedení umělci“. Z tohoto nástinu pak architekt vycházel při své práci.
Santini pojal projekt zcela individuálně, bez ohledu na dobové zvyklosti v oblasti tvarů církevních staveb, akceptoval pouze soudobé hledisko na skladbu poutního areálu. Představu stavebníka o chrámu, kde měl mít hlavní úlohu obrazec hvězdy, přetavil architekt do mimořádně působivé podoby, kterou dokázala ocenit až moderní doba, a to ještě ne vždy. Ještě v roce 1886 se o kostele jako o „zjevu výtvarně záhadném“ vyjádřil člen Centrální komise architekt Friedrich Radnitzký.
Projekt byl proveden nezvykle rychle, ale to nebylo pro Santiniho nic neobvyklého. Navíc spolu zadavatel i architekt spolupracovali dlouhá léta a v oblasti symboliky a kabalistické nauky, která se v návrhu uplatnila ve velké míře, byli oba velmi zběhlí.  Santini velmi dobře věděl, co se po něm žádá. Výsledná architektura tak byla jistě kladně ovlivněna i atmosférou oboustranného porozumění. Definitivní podoba stavby se příliš neliší od prvního plánu a bylo přistoupeno pouze k dílčím změnám.
Kostel je vystavěný na půdorysu ve tvaru pěticípé hvězdy. Tato skutečnost má vycházet z legendy, ve které se praví, že se v místě, kde Jan Nepomucký utonul, objevila koruna z pěti hvězd. Tento symbol se pak objevuje opakovaně i v dalších prvcích stavby. Areál je přístupný pěti vchody, v chrámu se nachází pět kaplí s pěti oltáři. Pět písmen má i latinské slovo TACUI – mlčel jsem. To je vyjádřením legendy, podle které světec zaplatil svým životem za to, že neprozradil zpovědní tajemství královny Žofie. Ve výčtu skutečností charakterizovaných číslem pět bychom pak mohli pokračovat i nadále.
Dominantou kopule kostela je velký červený jazyk, atribut sv. Jana Nepomuckého, obklopený kruhem plamenů, z něhož prosvítají paprsky. To je však až výsledek změny v původním projektu, který nejdříve obsahoval na tomto místě ústřední deseticípou hvězdu. Posléze ale projektant reagoval na skutečnost, že pro nový chrám byla získána vzácná relikvie, lingula sv. Jana Nepomuckého (kost, ke které je přirostlý jazyk) a této skutečnosti využil k posílení významu svatostánku, a to jako relikviáře. Znázorněný jazyk má být symbolem vítězné zbraně – meče mučedníka Jana. Proto také některá okna mají tvar jazyka, konkrétně ta v lucernových kaplích nad vstupními vestibuly. Další okna pak vyplňuje tvar biskupské mitry, čímž odkazují na stavebníka opata Václava Vejmluvu. Posledním tvarem, který byl zde u oken použit, je sférický rovnostranný trojúhelník, symbolizující Nejsvětější Trojici.
Kostel na Zelené hoře se stal jedním z nejnavštěvovanějších poutních míst a jeho areál místem pro uskutečnění mnohých velkolepých barokních slavností. Tato situace však netrvala dlouho. Zcela zásadní převrat do života kláštera i poutního kostela vnesl požár 16. července 1784, který kostel i ambit připravil o střechu. Po požáru následovala naprosto nelogická žádost tehdejšího opata Otto Steinbacha z Kranichštejna o zrušení kláštera, kterou zaslal panovníkovi. Panovník Josef II. žádosti vyhověl ještě v říjnu téhož roku, ačkoliv původně zamýšlel zde ponechat útulek pro provinilé a církevními úřady odsouzené kněze. Ihned po požáru byla sice uspořádána sbírka, která měla umožnit opravit na kostele a ambitu napáchané škody, ale jediné, co se podařilo, bylo střechu provizorně zakrýt. Zbytek nepoužitých prostředků byl vrácen zpět dárcům. Když byl klášter zrušen a kostel byl určen k uzavření, byl zhotoven soupis kostelního inventáře a drahocennosti byly ihned odvezeny. V roce 1785 bylo povoleno sloužit mši na svátek sv. Jana Nepomuckého. I nadále však bylo počítáno s odvozem vybavení, k čemuž posléze částečně došlo. Varhany byly převezeny a nainstalovány v kostele sv. Václava v Radešínské Svratce, kazatelna do kostela P. Marie v Obyčtově a lavice do kostela sv. Martina v Jamách.

Novodobá historie

V poválečných letech 1922 a 1923 došlo pouze k výměně části oken v kostele. Ambit se oprav nedočkal a chátral. Druhá světová válka a léta poválečná znamenaly naprostou absenci oprav a údržby areálu. V roce 1953 se vlastníkem poutního areálu stal stát a současně převzal i povinnost zajistit jeho údržbu. Stavební obnova areálu probíhala až v 70. a na počátku 80. let 20. století. Vzhledem k vývoji teorie památkové péče jako oboru a jejího vlivu na každodenní praxi došlo k přípravě pasportu obnov a postupnému zpracovávání detailních průzkumů a poté projektů k jednotlivým rekonstrukčním zásahům. Hledání autentické stavební podoby a rekonstrukční práce se v některých ohledech neobešly bez odborných chyb a problémy se začaly objevovat i ve sféře personálního zajištění stavebních zásahů. Nové generace řemeslníků postrádaly znalosti a návyky související s původními technologiemi.
V roce 1994 započala příprava podkladů pro žádost o zařazení areálu na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Na sklonku roku 1994 Výbor pro světové dědictví UNESCO schválil zařazení poutního kostela na tento prestižní seznam.
Tato bezesporu významná událost ještě zpřísnila pohled odborné instituce, kterou je Národní památkový ústav, na veškeré dění v areálu kostela. Všechny kroky v oblasti oprav a rekonstrukcí tak musí být nejen dobře zváženy, ale též dokumentovány a prezentovány v tzv. monitorovací zprávě, která je pro památky zařazené na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví každý rok zpracována.

Kulturní akce a aktuality

V okolí

CHKO Žďárské vrchy, Přibyslav, Polička, Nové Město na Moravě, hrad Pernštejn

Otevírací doba:

Návštěvní sezóna trvá od 1.4. do 31.10. 2010
Areál hřbitova se zavírá v 18:00 hodin, případně později, dle ročního období.
duben až říjen
– soboty, neděle a svátky od 9:00 do 17:00 hodin (poslední prohlídka od 16:30 hodin)
– v ostatní dny pouze pro předem objednané výpravy v počtu minimálně 10 osob
květen až září
– denně mimo pondělí od 9:00 do 17:00 hodin
– poslední prohlídka od 16:30 hodin
Prohlídky tzv. Dolního hřbitova

Vstupné:

Plné vstupné-80,- Kč
Snížené vstupné I. (děti od 6 do 15 let, senioři od 65 let, ZTP, studenti do 26 let)-50,- Kč
Snížené vstupné II. (organizované skupiny předškolní mládeže)-30,- Kč
Rodinné vstupné – (2 dospělí + max. 3 děti do 15 let)-210,- Kč
Cizojazyčný výklad + 100 % k plnému vstupnému
Prohlídka mimo provozní dobu (po dohodě se správou)+ 100 % k plnému vstupnému
Prohlídka mimo sezonu (po dohodě se správou)+ 200 % k plnému vstupnému
Kontakt:
591 02 Žďár nad Sázavou 2
tel:566 622 855,  prohlídky 724 758 993,vedení 724 663 716
e-mail: [email protected]
http://www.zelena-hora.eu
Navštivte další hrady a zámky Vysočiny!

Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu

Komentáře k článku (0)

Reklama

Mohlo by se vám také líbit

Na choltický zámek za vodníky i discgolfem

Icon 01.05.2021

Zámek Choltice a jeho rozlehlá obora je stvořená pro výlet s dětmi – pohádková prohl...

Celý článek
Hrad Kost - Český ráj

Hrady a zámky České republiky

Icon 16.06.2021

Již za měsíc se otevře většina bran našich hradů a zámků. Oblíbená místa pro výlety s rodi...

Celý článek

Olomoucký kraj potěší rodiny s dětmi

Icon 16.06.2021

Milujete přírodu, památky, pohodu a krásné prostředí? V tom případě vyražte do Olomou...

Celý článek

Zámek v Mikulově

Icon 12.04.2021

Barokní dominanta jihomoravského Mikulova vás alespoň na chvíli přenese do Itálie.

Celý článek

Hrad a zámek Staré Hrady – tip na výlet

Icon 18.07.2021

Hrad a zámek Staré Hrady je vaším nejlepším tipem na VÝLET PRO DĚTI I DOSPĚLÉ.&n...

Celý článek

Mamuti na Točníku 2021

Icon 16.09.2021

Poslední dva roky se bohužel tato tradiční akce nemohla uskutečnit. Proto jsme se rozhodli...

Celý článek
Reklama
Reklama