Rodinné výlety – kam na výlet s dětmi a rodinou Rotating Header Image

Hrajeme si a tvoříme v Bongu o jarních prázdninách

Místo konání: Hala Bongo: Brno

Datum konání15.3.- 16.3. 2011, 9:00-17:00

O jarních prázdninách se děti nemusí doma nudit.  Přihlaste je na speciální zábavný program do haly Bongo! Na jarní prázdniny jsme si pro přihlášené děti připravili speciální zvýhodněný balíček služeb. Čeká na vás jeden až dva dny řádění na všech atrakcích, sportovní i vědomostní soutěže a také výtvarné tvoření.  Nutná rezervace předem! Max. 20dětí na každý den. Přihlásit se můžete na jeden až dva dny!

Cena 350,-/ 1 den

Cena  600 ,-/ 2 dny

Cena balíčku obsahuje :

celodenní vstupné + strava (oběd, svačina, pitný režim) + program pro děti (výtvarný i sportovní)s pedagogickým DOZOREM

Informace k akci:

Děti se mohou přihlásit na jeden nebo dva. Rodiče dovedou přihlášené děti v 9:00 do haly Bongo, vyzvednou si je v 17:00 téhož dne. Pro děti bude vyhrazena učebna, kde si mohou odložit svoje osobní věci. Každou hodinu je pro děti připraven společný program- sportovní soutěže, výtvarné tvoření, klidové vědomostní hry s pedagogickým dozorem. Děti budou svolány i na společný oběd a svačinu, po celou dobu akce bude zajištěn pitný režim. Výtvarné výrobky si děti odnesou domů. O přestávkách mezi společným programem mohou děti volně využívat všech atrakcí haly, které budou v běžném provozu. Dozorem je myšleno vedení dětí pouze v době společného programu. V čase mezi programem mají děti volný rozchod v hale, a proto děti přihlášené na tuto akci musejí mít od rodičů podepsaný formulář PLNÁ MOC ( bude součástí přihlášky).

Informace a přihlášky na vyžádání skoly@bongobrno.cz nebo na recepci.

Vedoucí akce:

Mgr. Markéta Skovajsová

Tel: 605 855 013

skoly@bongobrno.cz