Rodinné výlety – kam na výlet s dětmi a rodinou Rotating Header Image

Květen, 2010:

Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře

Založení a stavba kostela

Stavba poutního kostela sv. Jana Nepomuckého nedaleko Žďárského kláštera se realizovala díky letité, úzké a nesmírně plodné spolupráci dvou výjimečných lidí. Podnět vyšel od opata žďárského kláštera cisterciáků Václava Vejmluvy, který byl zcela prokazatelně ctitelem Jana Nepomuckého ještě před blahoslavením a posléze kanonizací této osobnosti. (Pokračování textu…)

Hrad Lipnice

Jeden z nejmohutnějších českých šlechtických hradů, založený na počátku 14. století mocným rodem pánů z Lichtenburka,  zve na volnou prohlídku monumentální středověké architektury s jedinečnými vyhlídkami do okolního kraje, na prohlídku archeologické expozice, gotické kaple a rozsáhlých sklepení s bývalou hodovní síní Jindřicha z Lipé. Máte-li cestu kolem, zastavte se na chvíli na tomto kouzelném a klidném  místě  a  projděte  si  sedm  století  našich  dějin i hrad, který se dnes zdá být opuštěný, ale který vaší přítomností opět trochu ožívá a dává vám vzpomenout na slavné doby českých králů, kruté bitvy třicetileté války a možná vám zjeví i něco ze svých tajemných příběhů. (Pokračování textu…)

Zámek Jaroměřice nad Rokytnou

Barokní zámek Jaroměřice nad Rokytnou patří k nejmohutnějším architekturám 1. pol. 18. stol. u nás i v Evropě. Řadí se mezi nejnavštěvovanější památky Vysočiny. (Pokračování textu…)

Zámek Telč

Telčský zámek patří mezi klenoty moravské renesanční architektury. Jeho přitažlivost je tím větší, že se zde díky citlivému přístupu majitelů k dědictví minulosti zachovaly ve velmi dobrém stavu původní interiéry. Mnoho z nich jsou reprezentativními příklady zásahu italského umění do našeho území, případně jeho proměn v prostředí severně od Alp.  (Pokračování textu…)

Hrady a zámky Vysočiny

Územní pracoviště Národního památkového ústavu v Telči je odbornou institucí, která se zabývá poznáváním, dokumentací a prezentací památkového fondu na území kraje Vysočina, včetně metodického vedení jeho úprav, konzervace a restaurování.
Národní památkový ústav pracoviště Telč spravuje tyto hrady a zámky: (Pokračování textu…)

Přeštice

Přeštice jsou největším městem okresu Plzeň-jih.
Historie města sahá do dávné minulosti prastaré obchodní cesty, která vedla z povodí Berounky a Plzeňské kotliny proti proudu řeky Úhlavy do Bavor. (Pokračování textu…)