Rodinné výlety – kam na výlet s dětmi a rodinou Rotating Header Image

Březen, 2007:

Okolo nádrží Nové Mlýny – Dolní Věstonice a Strachotín

bv_004-04.jpgKrajina mezi obcemi Pasohlávky a Strachotín je krajina rovinatého údolí řeky Dyje, která je zde svázána Novomlýnskými nádržemi, do nichž přitékají vody dalších dvou velkých řek – Jihlavy a Svratky. Je to tedy krajina zamokřelých luk, bažin, jezírek, nádrží a velkých vodních toků, nad nimiž se majestátně tyčí vápencové bradlo Pálavy s zříceninami hradů, s vinicemi, sady a s teplomilnou faunou a flórou. Je to i krajina zemědělsky obdělávané půdy, hlavně však vinic a sadů. Je to také krajina archeologických památek na dobu kamennou (Věstonická Venuše) , dobu římskou (sídlo na kopci Hradisko) či dobu slovanskou. (Pokračování textu…)

Na zámek Lednice a okolní zámečky

bv_001-02.jpgKrajina kolem obce Lednice směrem k Valticím, je krajinou romantickou plnou nádherných architektonických skvostů mezi lesy, lukami, rybníky a rameny řeky Dyje. Ne nadarmo je tato oblast nejen státem chráněnou krajinnou památkou, ale od roku 1996 také na seznamu památek UNESCO. Krajina lednicko-valtického areálu vznikala za panování mocného rodu Lichtenštejnů od 19.st. (Pokračování textu…)

Toulcův Dvůr (Praha)

Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy je budováno v Praze – Hostivaři od konce roku 1994. Za jeho správu a rozvoj zodpovídá Zájmové sdružení Toulcův dvůr, které 4. ledna 1996 uzavřelo s Hlavním městem Prahou padesátiletou smlouvu O správě a užívání areálu Toulcova dvora. Magistrát hlavního města Prahy je majitelem budov a pozemků, zajišťuje jejich rekonstrukce a podporuje činnost Zájmového sdružení Toulcův dvůr. (Pokračování textu…)

Hrad Sovinec – seznam kulturních akcí v roce 2007

7. ,8. a 9.4.
Netradiční prohlídky hradních zákoutí s pohádkovými bytostmi. Denně 9-17h.

21. a 22.4.
Na moravské veselici – lidový jarmark s folklórem a tradicemi při vítání jara. Po oba dny 9-19h.

19. a 20.5.
Láry fáry do pohádky – pestrý zábavný program ke Dni dětí.
Kejklíři a žonglování při soutěžích a klání rytířském na pohádkovém hradě. Po oba dny 9-19h. (Pokračování textu…)

Podél Otavy k Zátavskému mostu

pi_003-06.jpgKrajina výletu je vlastně údolí řeky Otavy od Písku až k Zátavskému mostu. Zpočátku je řeka sevřena mezi městskými stavbami v mírně zvlněné krajině, vytváří zde jakési “dojité w” a obtéká Hradištní kopec v hlubokém údolí. U Písku se již otevírá a teče k severu. Od jihu vtéká do skalnatého koryta od Zátavského mostu širokým údolím. Kolem je mnoho chat v chatových osadách (Vápenice). Skály po obou stranách toku jsou využívané jako horolezecké cvičné skály. (Pokračování textu…)