Rodinné výlety – kam na výlet s dětmi a rodinou Rotating Header Image

31 března, 2007:

Zámek Bučovice

Státní zámek Bučovice

Státní zámek Bučovice

Bučovický zámek je unikátní stavbou italské renesance na sever od Alp. Na rozdíl od většiny našich renesančních zámků se nejedná o renesanční přestavbu staršího sídla (hradu či tvrze), ale o realizaci originálního projektu italské pozdně renesanční stavby typu “palazzo in fortezza” a celého rozsáhlého areálu včetně renesanční zahrady, hradební zdi a vodního příkopu. (Pokračování textu…)

Slavkov u Brna – zámek a okolí

vy_001-20.jpgKrajina výletu je typické malé město v údolí řeky Litavy (Cézavy) pod vršky Litenčické pahorkatiny a Ždánického lesa. Rovinatým údolím podél řeky vedou jednak silniční tahy na Brno a Uherské Hradiště a také vlaková trať. Okolí je nemnoze zalesněno a typické jsou nezalesněné terasovité jižní svahy kopců se zahrádkami, vinicemi a teplomilnými rostlinami a živočichy. (Pokračování textu…)

Z Hodonína do Mikulčic

ho_003-19.jpgTento výlet jsme uskutečnili v jarní čas v krajině podél řeky Moravy při hranicích se Slovenskou republikou mezi Hodonínem, Mikulčicemi a Lužicemi, v krajině, kde se řeka Morava často vylévá ze svého svázaného koryta a zaplavuje okolní lesy, kdysi lužní, s způsobuje problémy zemědělcům a obyvatelům. Je to tedy krajina bahnitých lesíků s vrbami, topoly, duby a dalšími listnatými stromy, které jsou často okusovány navrátivšími se bobry, krajina slepých ramen a potůčků, krajina zemědělsky obdělávané půdy mezi vesničkami. Je to však také krajina, ve které se usídlili naši předkové – Slované – kteří se zde uchýlili právě pod ochranu velkých toků a na ostrovech obklopených vodou si vybudovali svá sídliště. V době velkomoravské zde stávalo jedno z největších sídlišť – dnes NKP Mikulčice. (Pokračování textu…)