Rodinné výlety – kam na výlet s dětmi a rodinou Rotating Header Image

25 března, 2007:

Okolo nádrží Nové Mlýny – Dolní Věstonice a Strachotín

bv_004-04.jpgKrajina mezi obcemi Pasohlávky a Strachotín je krajina rovinatého údolí řeky Dyje, která je zde svázána Novomlýnskými nádržemi, do nichž přitékají vody dalších dvou velkých řek – Jihlavy a Svratky. Je to tedy krajina zamokřelých luk, bažin, jezírek, nádrží a velkých vodních toků, nad nimiž se majestátně tyčí vápencové bradlo Pálavy s zříceninami hradů, s vinicemi, sady a s teplomilnou faunou a flórou. Je to i krajina zemědělsky obdělávané půdy, hlavně však vinic a sadů. Je to také krajina archeologických památek na dobu kamennou (Věstonická Venuše) , dobu římskou (sídlo na kopci Hradisko) či dobu slovanskou. (Pokračování textu…)