Rodinné výlety – kam na výlet s dětmi a rodinou Rotating Header Image

Březen, 2007:

Zámek Bučovice

Státní zámek Bučovice

Státní zámek Bučovice

Bučovický zámek je unikátní stavbou italské renesance na sever od Alp. Na rozdíl od většiny našich renesančních zámků se nejedná o renesanční přestavbu staršího sídla (hradu či tvrze), ale o realizaci originálního projektu italské pozdně renesanční stavby typu “palazzo in fortezza” a celého rozsáhlého areálu včetně renesanční zahrady, hradební zdi a vodního příkopu. (Pokračování textu…)

Slavkov u Brna – zámek a okolí

vy_001-20.jpgKrajina výletu je typické malé město v údolí řeky Litavy (Cézavy) pod vršky Litenčické pahorkatiny a Ždánického lesa. Rovinatým údolím podél řeky vedou jednak silniční tahy na Brno a Uherské Hradiště a také vlaková trať. Okolí je nemnoze zalesněno a typické jsou nezalesněné terasovité jižní svahy kopců se zahrádkami, vinicemi a teplomilnými rostlinami a živočichy. (Pokračování textu…)

Z Hodonína do Mikulčic

ho_003-19.jpgTento výlet jsme uskutečnili v jarní čas v krajině podél řeky Moravy při hranicích se Slovenskou republikou mezi Hodonínem, Mikulčicemi a Lužicemi, v krajině, kde se řeka Morava často vylévá ze svého svázaného koryta a zaplavuje okolní lesy, kdysi lužní, s způsobuje problémy zemědělcům a obyvatelům. Je to tedy krajina bahnitých lesíků s vrbami, topoly, duby a dalšími listnatými stromy, které jsou často okusovány navrátivšími se bobry, krajina slepých ramen a potůčků, krajina zemědělsky obdělávané půdy mezi vesničkami. Je to však také krajina, ve které se usídlili naši předkové – Slované – kteří se zde uchýlili právě pod ochranu velkých toků a na ostrovech obklopených vodou si vybudovali svá sídliště. V době velkomoravské zde stávalo jedno z největších sídlišť – dnes NKP Mikulčice. (Pokračování textu…)

Hodonín – centrum města a ZOO

ho_005-18.jpgTento výlet jsme uskutečnili ve městě Hodoníně, pěkném slováckem městě na hranicích se Slovenskem u řeky Moravy uprostřed úrodných vinic a na okraji rozsáhlého komplexu duboborových lesů na písečném podloží. Byli jsme v ZOO Hodonín a prošli jsme se centrem města. (Pokračování textu…)

Za jmelím do lednického areálu

bv_006-13.jpgKrajina mezi městy Břeclav, Valtice a obcí Lednice je romantickou krajinou plnou nádherných architektonických skvostů mezi lesy, loukami, rybníky a rameny řeky Dyje a potoka Včelínek. Ne nadarmo je tato oblast nejen státem chráněnou krajinnou památkou, ale i od roku 1996 na seznamu UNESCO. My jsme procházeli lesem Kančí obora, lesem Boří, v zámeckém parku a lesem Lubeš, které mají charakter jednak lužních (Lubeš, Kančí) s množstvím podmáčených luk a lesů se slepými rameny Dyje a jednak lesostepních společenstev na písčinách (Boří). Jak poznamenal jeden náš kamarád, tato krajina je o průhledech – dlouhé aleje lemované starými duby na jejichž konci se tyčí romantické stavby či je vidět na vodní hladiny mnohých rybníků. Krajina je v létě často navštěvovaná cyklisty a to nejen díky malé náročnosti tras s dobrému značení. V zimě je zase plno běžkařů pokud je sníh. (Pokračování textu…)

Valtice – vinné trhy a okolí

bv_005-01.jpgZdejší krajina je součástí lednicko-valtického areálu (od r.1992 krajinnou památkovou zónou a od r.1996 památkou UNESCO), je to tedy mírně zvlněná krajina na hranicích s Rakouskem, ve které se střídají vinice, remízky, lesy, rybníky, dlouhé aleje podél silnic a stezek, pole a samozřejmě lidská sídla. My jsme navštívili jedno z nejdůležitějších míst tohoto areálu – Valtice. Toto město rozložené v mezi kopečky s vinicemi a je spjato jednak s Lichtenštejny, kteří zde měli svoje sídlo, a jednak je spojeno s vinařstvím – je zde Národní salón vín, pořádají se zde každoročně vinařské trhy, je zde Vinařská akademie, která se snaží o vzdělávání, podporu vinařské kultury, propagaci kvalitního vína a výstavnictví. (Pokračování textu…)