Rodinné výlety – kam na výlet s dětmi a rodinou Rotating Header Image

Leden, 2007:

Macocha a Punkevní jeskyně v „srdci“ Moravského krasu

Propast Macocha lákala lidi odnepaměti. První dobrodruzi, kteří sem přicházeli, ale museli podstoupit riziko, aby se na její dno mohli podívat. Macocha je 138 metrů hluboká a když ještě na jejím vrchu nebyl vybudovaný můstek se zábradlím, muselo se po břiše plazit až ke kamennému okraji. Naštěstí pro turisty jsou od roku 1933 zpřístupněny Punkevní jeskyně, jejichž podzemní systém vede na dno propasti. Můžeme tak monstrózní přírodní dílo obdivovat svrchu i zespod. (Pokračování textu…)

Skanzen Solvayovy lomy

Solvayovy lome – skanzen, tedy muzeum ve volné přírodě. Tvoří jej několik objektů – bývalých provozních a technologických budov a rekonstruovaná úzkorozchodná lomová dráha. Budovy se zbytky technologických zařízení se nalézají ve zrušeném vápencovém lomu Paraple, v překrásné krajině Českého krasu, nedaleko cesty ze Sv. Jana pod Skalou na Karlštejn. Návštěvník může po celý rok volně procházet po vyznačených stezkách a podle názorných informačních tabulí získat představu o způsobu těžby, dopravy a zpracování vápence. (Pokračování textu…)

Moravský kras – Macocha

macocha.jpgPropast Macocha je nejznámější propastí Moravského krasu a součástí jeskynního systému Punkevní jeskyně. Propast leží uvnitř národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy v CHKO Moravský kras, 6 km východně od města Blansko. Propast Macocha vznikla postupným zřícením mohutných jeskynních prostor o několika patrech a tvoří monumentální část Punkevních jeskyní. Rozloha propasti je zhruba 174 x 76 metrů, hloubka je 138,5 metrů k hladině Dolního jezírka. Rozměry propasti umožňují její celkové denní osvětlení a proto je řazena do kategorie propastí „Light hole“ (v této kategorii je Macocha nejhlubší ve střední Evropě). Pod hladinou Dolního jezírka se skrývají další podzemní prostory, prozatím prozkoumané do celkové hloubky propasti 187 metrů. (Pokračování textu…)

Svatý Kopeček u Olomouce

svatykopecek1.jpgJedno z nejznámějších poutních míst v Česku se vypíná nad městem Olomoucí. Dnešní kostel Navštívení P. Marie vznikl v letech 1669-1679 podle návrhu G. P. Tencally na místě původní kaple. V letech 1714-1721 byla podle projektu D. Martinelliho vybudována dnešní rezidence a celý komplex byl doplněn o ambit a kapli P. Marie. Hlavní interiéry na Svatém Kopečku mají náročnou a velmi bohatou malířskou a sochařskou výzdobu. V r. 1995 byl chrám vyhlášen za baziliku minor, čímž byl Svatý Kopeček potvrzen jako poutní místo evropského významu. Téhož roku jej navštívil papež Jan Pavel II. (Pokračování textu…)

Písečný přesyp u Vlkova

vlkov_duna.jpgPřírodní rezervace Písečný přesyp u Vlkova je přírodní zajímavost – je jednou z ukázek vátých písků v Čechách. Vyskytuje se zde teplomilná a pískomilná flora. Na nezpevněné plochy je vstup zakázán z důvodu ochrany těchto vzácných rostlin. Na povrchu můžeme vidět malé duny – způsobené větrem a pohybem písku. (Pokračování textu…)

Velká Amerika a Malá Amerika

Lom_Velká_Amerika3.jpgAmerika je název pro soustavu jámových vápencových lomů, které jsou propojené podzemními štolami. Mezi nejznámější patří Velká Amerika, Malá Amerika a Mexiko a několik větších i menších lomů, které se nachází v lesích. Nachází se u obce Mořina v Českém krasu, poblíž hradu Karlštejn. Názvy jednotlivých lomů jsou druhotné a vzešly ze značné části z trampského prostředí. Konkrétně název Amerika je doložen pro samotu, nacházející se poblíž dolů, již z roku 1859. (Pokračování textu…)