Rodinné výlety – kam na výlet s dětmi a rodinou Rotating Header Image


AVU vyhlašuje 1. ročník Letní akademie pro děti

Kam s dětmi v létě?

Kam s dětmi v létě?

Intenzivní výtvarný kurz, zaměřený na rozvíjení výtvarného vnímání je ekvivalentem a rozšířením intenzivního kurzu Letní akademie pro veřejnost.
Je určena žákům prvního a druhého stupně základních škol. Děti budou rozděleny do dvou skupin od 6 do 10 let a od 11 do 15 let, program je tematicky stejný pro obě skupiny a jednotlivé úkoly jsou přizpůsobeny věku.

Hlavní náplní je uvedení do problematiky malířských a kreslířských technik hravou formou, rozvíjení výtvarné citlivosti a setkání se s prostředím Akademie výtvarných umění. Cílem je seznámit děti se základními malířskými a kresebnými technikami a materiály jako jsou: uhel, tuš, křída, akryl, akvarel a v rámci hry se dotknout nových forem jako instalace nebo performance.

Po ranním posezení a teoretickém úvodu je zadán hlavní celodenní úkol, který se skládá z tématu z historie dějin umění a použité techniky (např. renesanční zátiší, barevné křídy). Úkol by měl být z větší části zpracován v průběhu dopoledne (9:00 – 12:00), poté následuje obědová přestávka. Odpoledne práci dokončíme a zhodnotíme v krátkém povídání. Poslední část odpoledního programu je věnována „hravému“ úkolu, kde se více otevírá prostor pro spolupráci a experimentování a znovu se pracuje s materiálem použitým v dopoledních hodinách.

Program pro skupinu starších dětí je zaměřen jako příprava pro talentové zkoušky na střední umělecké školy.

Cena kurzu: 5 000,- Kč

Přihlásit se můžete od dubna do července 2015 na e-mailovou adresu: kamila.hrdinova@avu.cz

Komentáře lze přidat přes facebook.