Rodinné výlety – kam na výlet s dětmi a rodinou Rotating Header Image


Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, p. o.

Zahrnuje čtyři pobočky: 

Muzeum Kladno – seznamuje s dějinami Kladenska v expozicích Pravěk Kladenska, Od tvrze k baroknímu zámku a Od městečka ke královskému hornímu městu. Součástí muzea jsou dále krátkodobé výstavy, knihovna pro badatele a muzejní zahrada s naučnými prvky.

Kontakty: Huťská 1375, Kladno / otevřeno: úterý až neděle 9-12 a 13-17 hod. mimo červenec a srpen / základní vstupné 30 Kč / Více na http://www.omk.cz nebo www.facebook.com/Sladeckovo

Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích zpřístupňuje bývalý černouhelný důl. Skanzen je koncipován podle modelu posledního pracovního dne, proto zde návštěvníci mohou vidět těžní budovy se strojovnami, řetízkové šatny, sprchy, kolkovnu a další součásti dolu tak, jako by horníci právě ukončili směnu. V areálu se nachází umělá štola s ukázkami techniky dobývání uhlí, expozice hornictví,  naučná stezka po haldě aj., přičemž skanzenem provází převážně bývalí horníci. Pro děti je zde industriální hřiště.

Kontakty: Vinařice 56 / otevřeno: denně duben-říjen 9-17 hod, listopad-březen 9-15 hod. / základní vstupné 60 Kč / Více na http://mayrau.omk.cz nebo www.facebook.com/skanzenmayrau

Hradiště Budeč – Během víkendů od 25. 5. do 30. 9. zajišťuje muzeum prohlídky raně středověkého hradiště Budeč s rotundou sv. Petra a Pavla, která je nejstarší stojící stavbou v ČR a kde se podle legend učil kníže Václav. Na jeho počest se zde také každoročně 28. září konají Svatováclavské slavnosti s bohatým programem především, ale nejenom pro děti a rodiče.

Kontakty: Budeč u Zákolan / Prohlídky o víkendy od 25.5. – 30. 9. od 9:30 do 17:00 / základní vstupné 40 Kč / Více na http://www.omk.cz

Bunkr Bratronice – Několikrát do roka jsou zpřístupněny mnohé vojenské bunkry tzv. Pražské čáry, budované před 2. světovou válkou ve vnitrozemí Československa. Atypický bunkr pod silnicí z Dolního Bezděkova do Bratronic si můžete prohlédnout včetně vybavení a se znalci problematiky

Kontakty: bunkr pod silnicí 500m od Dolního Bezděkova směrem Bratronice / Prohlídky 25. 5., 29. 6., 27. 7., 14. 9. a 28. 10. 2019 od 10:30 do 17:00 / Vstupné dobrovolné / Více na http://www. codyprint.cz/muzeum/index.html/

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně je příspěvkovou organizací Středočeského kraje.

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, p.o.

adresa: Huťská 1375, 272 01  Kladno
telefon: +420 312 248 045
e-mail: muzeum@omk.cz

www.omk.cz

Komentáře lze přidat přes facebook.