Rodinné výlety – kam na výlet s dětmi a rodinou Rotating Header Image


Podzemní chodby v pevnosti Terezín

Chodby v pevnosti Terezín

Ve vnějším obraném okruhu pevnosti byla zřízena hustá síť minových chodeb.
Ty měly sloužit jako účinná preventivní obrana proti podkopům a následným útokům náložemi na obranné valy.

Dalším prvkem podzemního obranného systému byly chodby naslouchací, které měly sloužit k odposlouchávání nepřítele, jenž by se pevnost pokusil podkopat. Dále se zde nacházejí střelecké galerie opatřené podstavci pro střelce, střílnami a větráky pro odvod zplodin ze střelného prachu. Systém chodeb je značně členitý.

Od měsíce května budou opět probíhat pravidelné prohlídky chodeb s odborným výkladem členů vojenské historické jednotky IR Gaisruck. Bližší informace k organizaci prohlídek naleznete včas zde nebo na www.terezin.cz.

Komentáře lze přidat přes facebook.