Rodinné výlety – kam na výlet s dětmi a rodinou Rotating Header Image


Ochrana přírody na poštovních známkách České republiky

Termín konání
1.3.2011 — 20.11.2011
Místo konání
Poštovní muzeum, Nové mlýny 2, Praha 1

Výstava ze sbírek Poštovního muzea přibližuje návštěvníkům téma, jemuž je ve známkové tvorbě dlouhodobě věnována velká pozornost. Ochrana přírody zaujímá důležité místo v námětech poštovních známek většiny zemí celého světa. Jednotlivé známkové emise představují nejen zástupce fauny a flóry, ale zároveň nás seznamují s chráněnými krajinnými oblastmi a přírodními rezervacemi na území České republiky. V expozici jsou zastoupena díla manželů Libuše a Jaromíra Knotkových, Adolfa Absolona, Josefa Lieslera, Josefa Sasky, Hany Storchové, Hany Čápové, Josefa Dudka, Jaroslava Chadimy a rytců Josefa Herčíka, Miloše Ondráčka, Václava Fajta, Martina Srba a Jaroslava Tvrdoně.

Poštovní známky nám přinášejí nejen poznání, umožňující nahlédnout do obdivuhodného světa přírody, ale i jsou i naléhavým poselstvím. Poselstvím o kráse vzácných rostlin a živočichů, jež by bez ochrany a pomoci člověka mohly zcela zaniknout. Výstava nabízí návštěvníkům ojedinělou příležitost spatřit originální předlohy pro známky, aršíky či obálky prvního dne vydání (FDC), které vytvořili současní čeští výtvarníci a grafici. Některé návrhy osloví moderní výtvarnou stylizací, jiné práce okouzlují svou poetikou a jemným humorem. V neposlední řadě jsou zajímavým srovnáním s pojetím tvorby poštovních známek Československa, na nichž se od počátku podíleli význační a uznávaní umělci. Jmenujme například Maxe Švabinského, Karla Svolinského nebo Otu Janečka. Originální návrhy pocházejí ze sbírek Poštovního muzea, jehož zřizovatelem je Česká pošta. Návštěvníci mohou vybrané poštovní známky a aršíky též zakoupit v muzejní prodejně.

www.postovnimuzeum.cz

Komentáře lze přidat přes facebook.