Rodinné výlety – kam na výlet s dětmi a rodinou Rotating Header Image


Národní galerie oslaví 217. výročí vstupem zdarma

Kam s dětmi v Praze

Kam s dětmi v Praze

V sobotu a v neděli 2. 2. – 3. 2. 2013, v rámci oslav výročí, připravila Národní galerie v Praze pro návštěvníky vstup zdarma do svých expozic. 
Lektorské oddělení NG v Praze na volný víkend připravila čtyři desítky doprovodných programů pro děti i dospělé ve všech objektech NG v Praze, přičemž hlavní událostí bude dne 3.2. v 15h křest knihy František Frank Frantík Francois Kupka ve 4. patře veletržního paláce.

Vstup zdarma se netýká mezinárodní výstavy Františka Kupky: Cesta v Amfoře v Salmovském paláci a výstavy Slovanská epopej ve Veletržním paláci, kterou pořádá Galerie hlavního města Prahy. Zde bude vstupné běžné.

DOPROVODNÉ PROGRAMY

ŠTERNBERSKÝ PALÁC
Expozice Evropské umění od antiky do závěru baroka
Krátké komentáře k významným dílům:
2. 2. SO 10.30 Jan Gossaert zv. Mabuse: Sv. Lukáš kreslí P. Marii
2. 2. SO 11.30 Domenico Fetti: Kristus na Olivetské hoře
2. 2. SO 12.30 Joseph Wright of Derby: Peter Perez Burdett a jeho první žena Hannah
Doba trvání: 20 min. / Místo setkání: ve vestibulu paláce

VÝSTAVA NĚMECKÉ A RAKOUSKÉ UMĚNÍ 1. POLOVINY 19. STOLETÍ
Krátké komentáře k významným dílům
2. 2. SO 14.00 Caspar David Friedrich: Severní moře v měsíční záři, (1823-1824)
2. 2. SO 14.30 Adalbert Stifter: Rax I. (Horská krajina), 1841
2. 2. SO 15.00 Carl Spitzweg: Výlet do hor, (1862)
2. 2. SO 15.30 Ferdinand Georg Waldmüller: Děti dostávající snídani, 1859
2. 2. SO 16.00 Friedrich von Amerling: Vlastní podobizna, (1830)
Doba trvání: 10 min. / Místo setkání: u konkrétního díla v daný čas

Komentované prohlídky
3 . 2. NE 11.00 Holandské umění 17. století (přednášející Jitka Handlová)
3. 2. NE 15.00   Vášeň sběratelova, komentovaná prohlídka Hoserovy sbírky (s ředitelem Sbírky starého umění NG Vítem Vlnasem)
Doba trvání: 60 min. / Místo setkání: ve vestibulu paláce

Prezentace výtvarných dílen Hledání ztraceného času III
Od poloviny ledna do konce dubna 2013 si můžete ve výtvarném ateliéru prohlédnout výsledky výtvarných dílen pro studenty a dospělé, které pořádají Lektorské oddělení Sbírky umění 19. století a Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze.

SCHWARZENBERSKÝ PALÁC
Expozice BAROKO V ČECHÁCH
2. 2. SO 10.00-18.00 samoobslužné aktivity v ateliéru ve 2. patře paláce
3. 2. NE 11.00-14.00 Galerie v galerii I. – otevřená výtvarná dílna pro děti a hravé dospělé v ateliéru ve 2. patře paláce. Přijďte nám pomoci založit novou přenosnou minigalerii, kterou zaplníme uměleckými díly všech návštěvníků našeho ateliéru. Budete vysláni na špionážní cestu po Schwarzenberském paláci a získané poznatky a zkušenosti uplatníte při práci na exponátech pro novou obrazárnu.
3. 2. NE 15.00 Zpěvy a tance doby renesance a baroka. Přijměte pozvání na hudební a taneční vystoupení mezi obrazy.
Doba trvání: 60 min. / Místo setkání: ve vestibulu Schwarzenberského paláce
VELETRŽNÍ PALÁC
Expozice umění 20. a 21. století
Komentované prohlídky
2. 2. SO 10.30 Jak příběh abstrakce pokračoval dál? (F. Kupka, V. Preissig, Z. Sýkora, K. Malich)
2. 2. SO 11.30 Běla Kolářová a ženy v českém umění 2. poloviny 20. století
3. 2. NE 10.30 Francouzské umění 19. a 20. století ve sbírce Národní galerie v Praze
3. 2. NE 14.00 Běla Kolářová a ženy v českém umění 2. poloviny 20. století
3. 2. NE 15.00 Jak příběh abstrakce pokračoval dál? (F. Kupka, V. Preissig, Z. Sýkora, K. Malich)
3. 2. NE 15.00   Korespondáž (Jiří Kolář & Béatrice Bizot) s kurátory výstavy Annou Pravdovou a Petrem Přibylem
3. 2. NE 16.00 Čtení z dopisů Jiřího Koláře – scénické čtení z korespondence Jiřího Koláře, připravené Studiem Hrdinů. Číst budou Ivana Uhlířová a Milan Stehlík.
Doba trvání: 45-60 min. / Místo setkání: u pokladen Veletržního paláce

Tanečně pohybový workshop
2. 2. SO 13.30 – 17.00 Dnes necht‘ galerie tančí! Otevřená dílna s tanečníky sdružení SE. S. TA / Centrum choreografického rozvoje
Nechte se překvapit a spojte své pohyby a fantazii s papírem. Inspirujte se tanečníky i ostatními kolem vás. Vhodné pro všechny generace – děti, dospělé, seniory.
Místo setkání: v přízemí – malé dvoraně Veletržního paláce
Kniha: František Frank Frantík František  François Kupka

3. 2. NE 15.00 Křest ve 4. patře Veletržního paláce
Během křtu bude kniha představena autorkami koncepce a autory grafického řešení. Po křtu následuje VJ a DJ / hudba a obraz. Kniha představuje výjimečný nakladatelský počin Národní galerie v Praze. Jde o originální publikaci nabízející netradiční setkání s dílem průkopníka abstraktního umění Františka Kupky. Kniha prezentuje inspirativní pohledy na pět stěžejních malířových děl a zprostředkovává čtenářům Kupkův pohled na umění a život. Je určena dospělým i dětem, kteří chtějí obrazy prozkoumat a objevit zajímavé souvislosti.
VJ a DJ / hudba a obraz

3. 2. NE 15.30 – 17.30  KuqbkA
Fragmentární dekompozice slavných abstraktních pláten přenesených do zvukového formátu provedou současní umělci Pavel Mrkus a Daniel Hanzlík. Převedením abstraktních obrazových forem do zvuku, který bude zpětně generovat vizuální kompozici, vznikne zacyklená smyčka nové Amorfy. Audiovizuální skladba bude vznikat v reálném čase a místě ve 4. patře Veletržního paláce.
Pracovní listy pro děti s rodiči „Úkoly a hádanky pro rodiny s dětmi“

Úkoly a hádanky vás provedou zábavnou formou expozicí českého uměni 1900-1930 a jsou určeny dětem ve věku 3-6 a 7-11 let. Listy dostanete zdarma u pokladny.

 

KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ
Expozice Středověké umění v Čechách a Střední Evropě
Komentované prohlídky
2. 2. SO 14.00 Vyšebrodský oltář
2. 2. SO 15.00 Vybraná pozdně gotická díla
3. 2. NE 11.00 Krásný sloh – umění kolem roku 1400
3. 2. NE 12.00 Čeští zemští patroni v umění vrcholné gotiky
Doba trvání: 45-60 min. / Místo setkání: ve vestibulu v přízemí / Přednášející: Jan Bouček, Mariana Dufková, Alena Kingham
PALÁC KINSKÝCH
Expozice umění Asie a starověkého Středomoří
Komentovaná prohlídka
2. 2. SO 14.00 Cesty tulipánů
Jaké podoby a významy na sebe v jednotlivých dobách a místech brala tato květina oblíbená v Evropě i Asii? Pojďte s námi v jejích stopách.
Doba trvání: 45-60 min. / Místo setkání: v 1. patře u palácových lvů / Přednášející: Adriana Stříbrná

ORIENTační listy v jednotlivých sálech k prezenčnímu čtení anebo ke stažení před návštěvou expozic na: http://www.ngprague.cz/cz/1085/sekce/studijni-materialy/

Ateliér a zázemí pro rodiče s dětmi

Návštěva paláce Kinských nemusí končit prohlídkou stálých expozic. Pro návštěvníky je tu Ateliér k°samostatné výtvarné činnosti bez věkového omezení. V Ateliéru ve 2. patře najdete rozmanité výtvarné potřeby, výstavní katalogy pro prezenční čtení a ORIENTační listy, šablony, manuály včetně přehledných návodů na skládaní origami a vázání asymetrických a symetrických uzlů orientálních koberců. Návštěvníci si mohou vyzkoušet, jak se nosí kimono.

Součástí vybavení Ateliéru je dětský nastavitelný nábytek, v zázemí pak přebalovací pult a další vybavení pro nejmenší

Komentáře lze přidat přes facebook.