Rodinné výlety – kam na výlet s dětmi a rodinou Rotating Header Image


Moravská galerie v Brně

Pražákův palác

Pražákův palác

Moravská galerie v Brně je výjimečná šíří svého záběru. Jako jediné muzeum umění v České republice se zabývá výtvarnou kulturou zcela komplexně. Pracuje jak s volným uměním, tedy malbou, kresbou, grafikou a plastikou od nejstaršího období po současnost, tak s fotografií, užitým uměním, grafickým designem a architekturou.

Moravská galerie v Brně je druhým největším muzeem umění v České republice. Vlastní čtyři architektonicky pozoruhodné budovy: Pražákův palác, Uměleckoprůmyslové muzeum, Místodržitelský palác a Jurkovičovu vilu. Společně s vídeňským Muzeem užitého umění (MAK) spravuje Rodný dům Josefa Hoffmanna v Brtnici u Jihlavy. Prezentuje výtvarnou kulturu území České republiky v evropském kontextu, a to jak ve stálých expozicích, tak prostřednictvím krátkodobých výstav. S tímto úsilím souvisí i spolupráce s řadou tuzemských i zahraničních institucí a účast na mezinárodních projektech. V celosvětovém měřítku má z aktivit Moravské galerie v Brně největší význam Mezinárodní bienále grafického designu pořádané od roku 1963. Výstavy i expozice obohacuje doprovodný program ve formě přednášek, komentovaných prohlídek výstav, dílen, koncertů a performancí koncipovaný pro všechny návštěvnické skupiny. Zvláštní důraz je kladen na dětské publikum, ať už se jedná o individuální návštěvníky nebo organizované skupiny.

Uměleckoprůmyslové muzeum

Uměleckoprůmyslové muzeum

Pražákův Palác
Husova 18, Brno


Uměleckoprůmyslové muzeum

Husova 14, Brno

 

Jurkovičova vila

Jurkovičova vila

Místodržitelský palác
Moravské náměstí 1a, Brno


Jurkovičova vila

Jana Nečase 2, Brno-Žabovřesky


Rodný dům Josefa Hoffmanna

Rodný dům Josefa Hoffmanna

Rodný dům Josefa Hoffmanna

náměstí Svobody 263, Brtnice


Moravská galerie v Brně

adresa: Moravská galerie v Brně, Pražákův palác, Husova 18, 662 26 Brno
telefon: +420 532 169 111
e-mail: info@moravska-galerie.cz
www.moravska-galerie.cz

Místodržitelský palác

Místodržitelský palác

Komentáře lze přidat přes facebook.