Rodinné výlety – kam na výlet s dětmi a rodinou Rotating Header Image


Elektrárna Ledvice – Informační centrum

Čez

Za zážitky do informačního centra.
Informační centrum Ledvice  je umístěno v prostorách administrativní budovy Elektrárny Ledvice , která leží na úpatí Krušných hor nedaleko měst Bílina a Teplice v Čechách.
Informační centrum Ledvice je zaměřené na klasickou uhelnou energetiku a je tak první svého druhu v České republice. Tématicky doplňuje ostatní informační centra Skupiny ČEZ zaměřená na jadernou energetiku či obnovitelné zdroje.

Nové informační centrum je třípodlažní a vyznačuje se výrazným moderním architektonickým a výtvarným řešením. Styl expozice je akční, interaktivní, nabízí zážitkovou formu prezentací a využívá vysoce vyspělé audiovizuální technologie, např. 3D zobrazení, virtuální realitu, on-line měření fotosyntézy živého stromu, detailní popisy technologie nového uhelného elektrárenského bloku, atd.

Po dostavbě vzhůru na rozhlednu!
Součástí prohlídky Informačního centra může být i exkurze do vlastní elektrárny (po dobu výstavby nového zdroje však není bohužel návštěva možná). Po ukončení dostavby nového zdroje bude nutné si předem exkurzi sjednat s průvodci informačního centra.

Po dostavbě nového zdroje bude v rámci exkurzí umožněn vstup na vrchol nejvyšší budovy v České republice (150 m) nabízející atraktivní vyhlídku.

Elektřina a teplo pro Teplice a Bílinu
Samotná elektrárna byla uvedena do provozu v letech 1966 – 1969 (výstavba byla zahájena roku 1962) a měla celkový výkon 640 MW. V rámci útlumového programu byl v 90. letech 20. století postupně zastaven provoz některých bloků. Některé z bloků byly naopak vybaveny odsiřovacím zařízením.

Elektrárna Ledvice kromě výroby elektrické zajišťuje i dodávky tepla pro odběratele v nejbližším okolí –  ČEZ Teplárenská a.s. dodává teplo pro města Teplice a Bílina. Společná výroba elektřiny a tepla v jednom cyklu, tzv. kogenerace, snižuje spotřebu paliva na vyrobenou jednotku energie a tím šetří i životní prostředí.

Celková roční dodávka tepla odběratelům je cca 1 000 TJ při maximálním tepelném výkonu 150 MW. Instalovaný výkon pro dodávku tepla je 380 MW, kapacita chemické úpravny vody umožňuje dodat 270 MW do tepelných sítí. Elektrárna tedy disponuje značnou výkonovou rezervou, která umožňuje připojení dalších odběratelů (např. město Duchcov) a navýšení dodávek do stávajících lokalit.

Hlavním zdrojem vody je řeka Labe a Všechlapská nádrž, která je zdrojem záložním. Filtrace a úprava vody demineralizací probíhá v moderní chemické úpravně vody, která svými parametry zajišťuje dostatečnou výrobu kvalitní přídavné vody pro parovodní okruh výrobních bloků.

Elektrárna Ledvice – Informační centrum
Otevírací doba
Informační centrum je otevřeno pro veřejnost  Po  –  Pá od 7.00 do 15.00 hodin..
Skupiny nad 10 osob se musejí objednat předem. Kapacita informačního centra pro skupiny je 50 osob.

Informační centrum Elektrárny Ledvice ČEZ, a. s.
Elektrárna Ledvice Bílina, č. p. 141 418 48  BÍLINA
+420 411 10 2313
infocentrum.ele@cez.cz
http://www.cez.cz/cs/kontakty/informacni-centra/ic-ledvice.html

Komentáře lze přidat přes facebook.