X

Město Mělník

Město Mělník

Nad soutokem Labe a Vltavy existovalo již v 9. století slovanské hradiště, ale samotné město Mělník vzniklo ve 13. století z podhradí a později trhové osady.
Zakládací listinu město nemá. A tak první zpráva, podle níž se Mělník považoval za město, se objevila až v listině Přemysla Otakara II. z 25.listopadu 1274. Mělník prohlásil natrvalo za věnné město českých královen až  Karel IV. Ten sem dal přivézt z Burgundska a ze Champagne vinnou révu a zvelebil tak mělnické vinařství.
Do konce 15. století město díky svým vinicím hospodářsky prosperovalo, ale od nástupu Habsburků začala jeho stagnace a později úpadek. Ten vyvrcholil za třicetileté války, kdy bylo město drancováno a vypáleno. Od konce 18.století se Mělník stal součástí zemědělského zázemí pro pražskou aglomeraci a také průchozí stanicí dálkového obchodu a exportu. Jen málo se ho dotkla průmyslová revoluce. Od roku 1850 je okresním městem, sídlí zde významné státní a samosprávné úřady, školy, banky a další instituce. Mělník se stal přirozeným centrem širšího regionu a toto své postavení si udržuje dodnes.

Zámek Mělník

Původní hrad byl v 16. století přestavěn v renesanční zámek, přibylo severní křídlo s věží a arkádami, které jsou bohatě zdobeny sgrafity.
Během třicetileté války zámek velmi zpustnul a v roce 1646 byl zastavěn hraběti z rodu Černínů. Ten potom koupil panství od císaře Leopolda I. Poslední dědička z rodu Černínů Marie Ludmila se v roce 1753 provdala za Augusta Antona Lobkowicze a zámek přešel do rukou tohoto šlechtického rodu, v jehož držení zůstal dodnes (s výjimkou komunistické éry, kdy byl zámek zestátněn). Po restituci byla v r. 1992 zahájena rozsáhlá obnova zámku. V současné době je zámek přístupný veřejnosti, ale slouží i jako sídlo majitele.

Chrám sv. Petra a Pavla

Chrám slouží především církevním účelům, ale každý má možnost nahlédnout do krásného interiéru této významné architektonické památky, jejíž stavební vývoj započal již na přelomu 10. a 11. století. Kostelem pravidelně zní hlas varhan při cyklu letních chrámových koncertů. Veřejnosti je také zpřístupněna opravená gotická věž, z níž se naskýtá skutečně impozantní výhled do okolní krajiny (Říp, České středohoří, Bezděz).
Zdejší kostnice v kryptě pod presbytářem chrámu je vyhledávaným cílem návštěvníků. Zde v letech 1915 – 1919  odborně prozkoumal a srovnal  ostatky 10 – 15 000 osob antropolog prof. Jindřich Matiegka.

Regionální muzeum Mělník

Objekt bývalého kapucínského kláštera na mělnickém náměstí se po celkové rekonstrukci stal sídlem muzea. Expozice mělnického muzea se snaží zachytit poměrně široké spektrum života v mělnickém regionu jak v minulosti, tak i v současnosti. Navíc má toto muzeum dvě specializace – historii výroby kočárků v Čechách a české vinařství, které jsou svým způsobem unikátní a to se obráží i v řešení expozic (vinařství se nachází v autentických sklepích z 2. pol. 14. století, expozici kočárků je věnován nedaleký samostatný objekt).

Pražská brána – Galerie ve věži

Jediná dochovaná brána z bývalého městského opevnění, které bylo budováno od 13.století. Pražská brána z doby kolem roku 1500 sloužila ke střežení města od jihu. Na severu plnila tuto funkci dnes již neexistující brána Louková.
Před téměř 40 lety vznikla v LŠU Mělník myšlenka na zřízení výtvarné galerie v prostorách věže. Smělý nápad se podařilo zrealizovat a díky tomu můžeme dnes vystoupat do pěti pater věže a sledovat odtud unikátní výhled na město. Galerie nabízí vedle estetického zážitku z výtvarných výstav i příjemné osvěžení v kavárně. K raritám patří i doprava nápojů speciálním výtahem.

Podzemí

Historické centrum města je podkopáno sítí podzemních chodeb. Část podzemí je zpřístupněna veřejnosti. Prohlídka je zakončena pohledem do 54m hluboké středověké studně, která je díky své šířce 4, 54 m zapsána v České knize rekordů. prohlídky zajišťuje Turistické informační centrum.


Město Mělník
Turistické  informační centrum Mělník
Legionářů 51
telefon: + 420 315 627 503
email: infocentrum@mekuc.cz
www.melnik.info, www.melnik.cz

Šárka :