Rodinné výlety – kam na výlet s dětmi a rodinou Rotating Header Image


Žatec – město, kde je pivo doma

[inspic=462,left,fullscreen,thumb]Motto návštěvy: historie – chmel – pivo – atmosféra
– již více než 700 let se v Žatci vaří výborné pivo (ochutnejte 7 druhů piva ŽATEC…)
– pěstuje se zde nejkvalitnější chmel pro piva světových značek (Budweiser Budvar, Pilsner Urquell, Krušovice, Žatec …)
– natáčelo se tu více než 100 českých i zahraničních filmů a reklam (Les Misérables, Oliver Twist, Yentl, Edith Piaf…)
– v centru města najdete 5 náměstí a 500 staveb různých slohů (synagoga, radnice, Morový sloup, …)
– navštívíte tajemné historické objekty s ojedinělou atmosférou (pivovar, Chmelařské muzeum, Děkanský chrám …)
– chmelařské budovy v Žatci jsou kandidátem pro zápis na seznam UNESCO

[inspic=463,left,fullscreen,thumb]Historie
V 10. století vzniklo na strategickém místě nad řekou Ohří přemyslovské hradiště. To se postupně rozrostlo v rozsáhlou raně středověkou sídelní aglomeraci s hradem, kostelem, předhradím i osadami v podhradí. V historických pramenech se jméno Žatec uvádí poprvé v kronice Dětmara Merseburského v r. 1004. Další zprávy z 11. – 13. století představují Žatec jako významné správní a církevní středisko středního Poohří. Vznik vrcholně středověkého města završila listina z r. 1265, jíž král Přemysl Otakar II. udělil Žatci významná privilegia. Zdrojem hospodářské prosperity Žatce byla řemesla, zemědělství a obchod. Později se Žatec prosadil zejména jako centrum známé chmelařské oblasti. Zanedbatelná není ani kulturní historie města. Proslulou byla zejména latinská škola, kde kolem r. 1400 působil jako rektor Jan ze Žatce, autor díla “Oráč z Čech”. V 15. století patřil Žatec k významným oporám husitského hnutí. V r. 1421 byla pod jeho hradbami poražena vojska II. křížové výpravy. V 16. století se řadil k nejlidnatějším městům Čech. Jeho nejstarší podoba je zachycena na vedutě Jana Willenberga z r. 1602. V důsledku třicetileté války došlo nejen k hospodářskému poklesu, ale i k odchodu mnoha obyvatel Žatce do emigrace. Změnil se náboženský i národnostní ráz města. Střediskem kraje zůstal Žatec až do r. 1850, poté byl sídlem okresního hejtmanství. V souvislosti s chmelařskou konjunkturou v 19. století došlo k rozsáhlé modernizaci města. Historický střed města, prohlášený v r. 1961 památkovou rezervací, nabízí řadu významných staveb a rozmanitost slohů od doby románské po secesi.

Procházka městskou památkovou rezervací[inspic=464,right,fullscreen,thumb]
Historický střed města Žatce, jenž byl již v roce 1961 prohlášen městskou památkouvou rezervací, nabízí řadu významných staveb, zajímavých zákoutí a architektonických skvostů. Poznejte město pomocí procházkových tras, turisticko-informačního systému, který se skládá z informačních desek na významných žateckých objektech a brožury, která podává důležité informace o atraktivitě daných objektů a zároveň usnadňuje orientaci ve městě. Najdete zde celkem tři tématické procházkové trasy: malý, střední a velký okruh. Malý okruh Vám zabere asi půl hodiny, střední okruh asi hodinu a velký okruh asi hodinu a půl procházky. Okruhy lze mezi sebou vzájemně kombinovat. Staňte se sami sobě průvodcem!

Filmařská tradice
Žatec je oblíbeným místem českých i zahraničních filmařů. V posledních 30 letech se zde natočilo kolem stovky filmů, seriálů, inscenací a reklam. Zákoutí města kolem Hošťálkova a Chelčického náměstí představují nejčastěji Paříž, Berlín, Prahu, Moskvu nebo různá imaginární filmová města. Diváci mohli Žatec vidět například ve filmech: Oliver Twist, Doktor Živago, Bídníci, Edith Piaf, Holky z porcelánu, Mladý Indiana Jones, Pusinky, Červený bedrník, nebo Yentl v titulní roli s Barbrou Streisand. Popularitu Žatci zajistily také seriály Náměstíčko, Náves, Příkopy a třetí série seriálu Nemocnice na kraji města.

Osobnosti spojené s Žatcem
Jan Svěrák
Jan Svěrák se narodil roku 1965 v Žatci. Místo jeho narození je spojeno s  jeho otcem Zdeňkem Svěrákem, který učil na základní škole v nedalekých Měcholupech a později se stal profesorem na zdejším Gymnázium, kde vykonával svoji funkci do doby odchodu do Prahy. Jan Svěrák vystudoval pražskou FAMU, katedru dokumentární tvorby, kterou ukončil v roce 1988. Během studií natočil mimo jiné i mystifikačně-ekologický film Ropáci o zvláštním zvířeti ve zdevastované krajině severních Čech, za kterého získal studentského Oskara. Po roce 1989 se věnuje hlavně celovečerním filmům. Mezi jeho nejznámější filmy patří Obecná škola, navržená na Oskara, film Kolja, který ho získal a také Tmavomodrý svět vyprávějící o osudech československých pilotů v Anglii za 2. světové války.

[inspic=461,left,fullscreen,thumb]Chmelařství na Žatecku
Chmel otáčivý se řadí ke starým kulturním rostlinám, ve střední Evropě se pěstoval již v době příchodu prvních slovanských kmenů. Naši předkové využívali jeho šištice jako léčivku, jarní zeleninu a koření do kvašených nápojů. Půdy na Žatecku spolu se srážkovým stínem rostlině mimořádně svědčí a Čechy již ve 14. století patřily k největším vývozcům chmele. Nejstarší vyobrazení chmele na tyči známe z Knihy lékařské od Jana Černého z roku 1517. O vaření piva a využití chmele se zmiňují i slavní středověcí vědci Mattioli a Hájek z Hájku. Třicetiletá válka byla pro národní hospodářství, a tím i pro chmelnice, pohromou. Doslova revoluci ve zpracování chmele představují technologie 19. století, kdy se stavějí chmelnicové konstrukce a zavádí se teplovzdušné sušení. V roce 1907 pracovalo na 17 280 hektarech až 140 tisíc sezónních dělníků. Kvalitu Žateckého chmele tzv. Žateckého poloraného červeňáku chránil provenienční zákon. Po válečném útlumu se české chmelařství znovu dostává na výsluní a patří v rámci zemědělství k nejdůležitějším exportním odvětvím. Na základě nařízení Evropské komise z května 2007 bylo označení Žatecký chmel zapsáno do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení Evropské Unie. Žatecký chmel se používá i na domácím trhu – vždyť Češi drží světové prvenství v konzumaci piva.


Dočesná- slavnosti chmele a piva
[inspic=465,right,fullscreen,thumb]
Dvoudenní slavnosti chmele a piva v Žatci se konají každoročně na přelomu srpna a září. Tato akce vznikla původně jako oslava dočesání posledního chmelového štoku a v průběhu let doznávala proměn. V dnešní podobě se těžištěm oslav a zábavy stalo centrální náměstí Svobody, kde je před radnicí umístěno hlavní pódium, na kterém se po oba dny střídají zábavné pořady především hudebních žánrů. Nedílnou součástí jsou chmelové a pivní soutěže; mezi nejoblíbenější patří ruční česání chmele, tanec s korbelem piva na hlavě či volba miss Zlatého moku. Na své si rozhodně přijdou milovníci piva, kteří mohou ochutnat produkci českých i zahraničních pivovarů, nabízenou v mnoha stáncích v celém historickém centru města. Tradičně se zde představuje patnáct až dvacet pivovarů, prezentujících kolem třiceti druhů piv. Po několik let je také organizována odborná degustace, která se stala prestižností přihlášených pivovarů. Svým rozsahem a významem patří mezi pět nejvýznamnějších degustací v České republice a její výsledky jsou mezi pivovary velmi ceněny. V roce 2007 navštívilo dočesnou asi 60 000 lidí, kteří vypily 1 500 sudů piva.

[inspic=466,left,fullscreen,thumb]
Volný čas obecně

Návštěvníci, kteří zavítají do Žatce, mají mimo prohlídky historických objektů možnost využití volného času v podobě posezení v hospůdkách s dobrým žateckým pivem a pro aktivnější jedince je zde možnost zajít na bowling, squash, do posilovny, sauny nebo si zaplavat v plaveckém bazénu. Rybáři mají možnost lovit ve vodách řeky Ohře, nebo na nedaleké Nechranické přehradě, kde je v sezóně možnost provozovat vodní sporty. Za kulturou můžete vyrazit do Městské divadla a jeho digitálního kina. Speciální nabídku kulturních vystoupení, přednášek a atmosféry připravuje pro návštěvníky vyhlášená čajovna v centru města.

Turistické infocentrum [inspic=467,right,fullscreen,thumb]
Městský úřad Žatec (radnice)
nám. Svobody 1, CZ – 438 24 Žatec
tel./fax: +420 415 736 156, +420 415 736 111
Výstup na radniční věž, průvodcovství, programy pro skupiny:
+420 777 634 051, 724 431 422
email: infocentrum@mesto-zatec.cz, novotny@mesto-zatec.cz
www.mesto-zatec.cz

Nabízíme:
– brožury, letáky, knihy, mapy, suvenýry včetně turistických známek, pohlednice atd.
– turistické informace nejen o Žatci a okolí
– výstup na radniční věž
– sestavení programu pro skupiny, zprostředkování průvodcovských služeb
– přehled ubytování, stravování, volnočasových aktivit a akcí
– informace o dopravním spojení

Komentáře lze přidat přes facebook.