Rodinné výlety – kam na výlet s dětmi a rodinou Rotating Header Image


Vodní elektrárna Dlouhé Stráně – Informační centrum

Vodní elektrárna Dlouhé Stráně

Dlouhé stráně v údolí Divoké Desné jsou největší přečerpávací hydroelektrárnou v ČR.
Celý komplex byl budován v letech 1978-1996 a tvoří jej dolní nádrž (s plochou 16 ha), horní nádrž v umělém jezeře na vrcholku hory (1348 m n. m.) a výrobní zařízení ukryté v nitru horského masivu. Horní i dolní jezero je přístupné pouze pro pěší a cyklisty, motoristům je vjezd zakázán. Elektrárnu je možné navštívit po předchozím objednání. Příležitostně lze navštívit také podzemní prostory vlastní elektrárny.

Technický unikát v chrámu přírody
Leží na Moravě v katastru obce Loučná nad Desnou v okrese Šumperk. Elektrárna má tři “nej”: největší reverzní vodní turbínu v Evropě – 325 MW, elektrárnu s největším spádem v České republice – 510,7 m a největší instalovaný výkon vodních elektráren  v ČR – 2 x 325 MW.

Elektrárna plní v elektrizační soustavě několik významných funkcí – statickou, dynamickou a kompenzační. Statickou funkcí se rozumí přeměna nadbytečné energie v soustavě na energii špičkovou – v době přebytku elektrické energie v síti (především v noci) se voda čerpá z dolní nádrže do horní a ve špičkách, v době nedostatku elektřiny, se v turbínovém režimu vyrábí elektrický proud. Dynamickou funkcí přečerpávací vodní elektrárny se rozumí schopnost plnit funkci výkonové rezervy systému, vyrábět regulační výkon a energii a podílet se na řízení kmitočtu soustavy. Kompenzační provoz slouží k regulaci napětí v soustavě.

Výstavba elektrárny byla zahájena v květnu 1978. Na počátku osmdesátých let však byla z rozhodnutí centrálních orgánů převedena do útlumového programu. V roce 1985 došlo k modernizaci projektu a po roce 1989 bylo rozhodnuto stavbu dokončit.

Srdce elektrárny v podzemí
Elektrárna je řešena jako podzemní dílo. Obě soustrojí jsou umístěna v podzemí, v kaverně o rozměrech 87,5 x 25,5 x 50 m. Souběžně s kavernou turbín leží v podzemí komora transformátorů, která má rozměry 115 x 16 x 21,7 m. V této komoře jsou dva blokové trojfázové transformátory, rozvodny 22 kV a další zařízení.
Horní nádrž je s podzemní elektrárnou spojena dvěma přivaděči, každým pro jedno soustrojí. Přivaděče mají délku 1 547 m a 1 499 m. Elektrárna je spojena s dolní nádrží dvěma odpadními tunely o průměru 5,2 m. Tunely jsou dlouhé 354 a 390 metrů. Dolní nádrž leží na říčce Divoká Desná. Nádrž má celkový objem 3,4 mil. kubických metrů, výšku hráze 56 m, kolísání hladiny 22,2 m. Horní nádrž leží na hoře Dlouhé Stráně v nadmořské výšce 1350 m. Má celkový objem 2,72 mil. m3

Technologický proces zajišťují dvě reverzní turbosoustrojí, každé o výkonu 325 MW. Výkon reverzní turbíny při čerpadlovém režimu činí 312 MW, při turbínovém až 325 MW.

Kromě správní budovy s velínem leží na povrchu objekt vývodového pole se zapouzdřenou rozvodnou 400 kV, dílny a sklady, garáže, čistírna odpadních vod a úpravna vody.


Kdy můžete navštívit Informační centrum?

Rezervace exkurze
Informační centrum je otevřeno celoročně každý den (včetně sobot, nedělí a svátků) od  8.00 do 17.00 hod. Sídlí v lyžařském areálu Kouty v Koutech nad Desnou.
Rezervace míst na exkurzi vyřizujte on-line na www.dlouhe-strane.cz, informace na tel. č. 583 283 282 nebo 602 322 244 od 8.00 – 16.00 hod nebo osobně v areálu Kouty.

Ceník exkurze na dolní nádrž (platný od 1. 4. 2014)

vstupné Dopravné DN celkem
Dospělí 85,00 Kč 75,00 Kč 160,00 Kč
Děti 7-18, studenti do 26 let, senioři, ZTP/P 60,00 Kč 65,00 Kč 125,00 Kč
Děti do 6 let 0,00 Kč 55,00 Kč 55,00 Kč

Ceník exkurze na horní nádrž – 11.00 a 14.00 hod (platný od 1. 4. 2014)

vstupné Dopravné HN celkem
Dospělí 85,00 Kč 120,00 Kč 205,00 Kč
Děti 7-18, studenti do 26 let, senioři, ZTP/P 60,00 Kč 110,00 Kč 170,00 Kč
Děti do 6 let 0,00 Kč 55,00 Kč 55,00 Kč

Exkurze pro jednotlivce

Z organizačních důvodů se zájemci o prohlídku musejí předem zarezervovat on-line na stránkách www.dlouhe-strane.cz.
IC může denně odbavit 10 exkurzí, jejich počet závisí na zájmu návštěvníků. Exkurze začínají vždy v celou hodinu od 8.00 – 17.00 hod., doporučujeme si vstupenky vyzvednout s 15minutovým předstihem.

Návštěva horní nádrže  – mimo exkurze

– návštěvu horní nádrže není nutno dopředu rezervovat (není součástí exkurze). Horní nádrž je dostupná prostřednictvím lanovky z areálu Kouty, která vás k horní nádrži přiblíží na 4 km. Tuto vzdálenost je možné absolvovat pěšky, na kole nebo autobusem (autobus jezdí denně dle provozu lanovky v závislosti na počasí).
Lanovka jezdí denně od 9.00 – 17.00 hod v půl hodinových intervalech. Kočárky, kola a psi jsou vyváženy za 30,- Kč. Pokud se prokážete dokladem o zaplacení exkurze, máte automaticky slevu na lanovku (sleva platí až do konce letní sezóny, není nutné absolvovat exkurzi a výjezd k horní nádrži v jeden den).
Pod horní nádrží můžete využít stezky pro cyklisty a in-linovou dráhu, u horní stanice lanovky můžete navštívit Naučnou stezku Rysí skála s výhledem na horní nádrž, v areálu Kouty je možné zapůjčit kola, koloběžky i in-line brusle.

Otevírací doba:
celoročně od pondělí do neděle 8.00 – 17.00 hod.
Na exkurzi je nutné se vždy dopředu telefonicky zarezervovat!!!

Provozovatel Informačního centra:
Areál Kouty, Kouty nad Desnou 30, 788 11, Kouty nad Desnou
Tel.: 602 322 244, 583 283 282, 585 283 282
E-mail: info@k3-sport.cz, infocentrum.eds@cez.cz

Podrobnosti a informace o organizaci exkurzí pro skupiny najdete na www.dlouhe-strane.cz
Podrobnosti o elektrárně na http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/obnovitelne-zdroje/voda.html
Virtuální prohlídka přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně

Komentáře lze přidat přes facebook.