Rodinné výlety – kam na výlet s dětmi a rodinou Rotating Header Image


„Svatá Anežka Česká – princezna a řeholnice“

Svatá Anežka Česká

Výstava se koná u příležitosti 800. výročí narození sv. Anežky České.
Smyslem akce je připomenout životní dílo, osobní vlastnosti i dějinný význam mimořádné postavy české historie.

 

Projekt zahrnuje: Představení života a díla sv. Anežky Přemyslovny v rovině královské dcery, ženy, kterou žádá o ruku sám císař, ale také významné představitelky panovnického rodu, která usiluje o smír v rodině a pokoj v České zemi.Ohlas Anežčiny charitativní služby a její výjimečného dějinného poslání ve výtvarném umění.

Prezentaci výtvarného umění a uměleckých řemesel Anežčiny doby, tedy děl rané gotiky vzniklých ve 13. století v dvorním či městském okruhu (liturgické předměty, náhrobky). Totéž se týká i památek církevních, zvláště souvisejících se životem řádů v 1. pol. 13. stol. v Čechách.

Působení Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou jako šiřitele úcty ke své zakladatelce a významného zadavatele hodnotných uměleckých děl.

Výstava se koná do 25. 03. 2012
út – ne/Tu – Su 10 – 18

Místo expozice: Exponáty budou vystaveny v prostorách bývalých kostelů Nejsv. Salvátora a sv. Františka, dále v kapitulní síni, bývalém refektáři a křížové chodbě kláštera.
Vstupné: Základní 150 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 200 Kč, školní skupina 20 Kč

Více na:  www.vystava-sv-anezka-ceska-princezna-a-reholnice.cz

Komerční sdělení

Komentáře lze přidat přes facebook.