Rodinné výlety – kam na výlet s dětmi a rodinou Rotating Header Image


Zámek Klášterec nad Ohří

Klášterec nad Ohří

Klášterec nad Ohří

Zámek se nachází na levém břehu řeky Ohře v deseti hektarovém, dendrologicky velmi cenném, anglickém parku z 20. a 70. let 19. století, ve kterém je 220 druhů stromů z celého světa. Vznikl v podstatě na konci 16. století, kdy byl majetkem šlechtického rodu Fictumů. Kryštof Fictum přestavil předešlou tvrz na renesanční zámek. Fictumové se účastnili stavovského povstání, a tak o své majetky přišli. Po pobělohorských konfiskacích, v roce 1623 zámek zakupuje rod Thunů. V 17. století, kdy v Klášterci nad Ohří působil Michal Oswald Thun, v okolí zámku vznikl původní zámecký park společně se Salou terrenou a její boční arkádou. Své finální podoby park nabyl v druhé polovině 19. století po posledním požáru zámku. Požár v roce 1856 zapříčil zámecký pivovar, který byl poté společně s ostatními hospodářskými budovami zbourán a park byl tak rozšířen na 10. hektarové arboretum (tzn., bylo zde vysázeno na 220 druhů stromů – domácích také cizokrajných ve stylu anglické zahrady). Thunové na zámku působili do konce druhé světové války. V roce 1945 o své majetky přišli na základě Benešových dekretů, protože kolaborovali s Němci. Zámek byl zestátněn. V roce 1953 zde bylo otevřeno museum českého porcelánu, které funguje dodnes. Všechny exponáty včetně dobově řazeného nábytku jsou majetkem Umělecko-průmyslového musea v Praze.

Historie

salaterrenaZámek Klášterec, vystavěný na ostrohu řeky Ohře při úpatí Krušných hor, patří k nejvýznamnějším historickým sídlům severozápadních Čech. Název zámku i města je staročeským označením malého kláštera (odvozeným z latinského claustrellum), který v místech dnešního města založili kolem roku 1250 benediktini. Dále byla stará tvrz přestavěna na renesanční zámek.V době Třicetileté války, byl v letech 1639 a 1646 zámek i s okolím vydrancován a vypálen švédským vojskem.

Kolem poloviny 17. století byl zámek pronikavě přestavěn .Realizací v časně barokním stylu k roku 1666 byl pověřen italský architekt Rossi de Lucca. Zámek dostal čtyřkřídlou dispozici, byl obklopen nově založeným parkem se salou terrenou (přízemním sálem) a boční arkádovou chodbou. Sochařskou výzdobu z let 1685-1687 vytvořil Jan Brokof. Poslední významnou přestavbou prošel zámek po požáru v roce 1856. Podle projektu architekta Václava Hagenauera byl upraven v tehdy módním neogotickém stylu do dnešní podoby. Ve stejném duchu byl rozšířen a upraven i zámecký park. Po roce 1918 byly realizovány již jen menší stavební zásahy. Po druhé světové válce zámek přešel do majetku státu a v letech 1950-1952 byly zrestaurovány cenné renesanční interiery. V těchto letech se také zrodila idea instalovat v zámku expozici českého porcelánu ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, jež připomíná jak založení Klášterce v nejvýznamnější oblasti české porcelánové industrie, tak také existenci klášterecké porcelánky, druhé nejstarší v Čechách, která dodnes patří k našim nejdůležitějším producentům porcelánu.

Více..

Museum porcelánu

zámeckýparkPůvodně pouze na turistickou sezónu 2014 a pro své kladné ohlasy i na tu následující, byla expozice rozšířena o instalaci současné produkce klášterecké porcelánky, protože letos oslavila 220. výročí od svého založení. Ve sbírce jsou tedy naaranžované ukázky jídelních, čajových nebo kávových servisů společně se sklem Moser.

Více..

Otevírací doba:

Zámek je celoročně přístupný
duben – září   Po – Ne                                09:00 – 17:00            Svátky ANO
říjen – březen Pá – Ne                                09:00 – 15:00            Svátky NE
Ostatní dny pro organizované skupiny po předchozí závazné rezervaci.
Poslední prohlídka začíná vždy 1 hodinu před koncem otevírací doby.

Vstupné:

Okruh porcelánový:   
plné vstupné – 110,- Kč
snížené vstupné – 70,- Kč
děti do 6. let – 1,- Kč
výklad v cizím jazyce – 150,- Kč
výklad v cizím jazyce snížený (děti do 15. let a cestovní kanceláře) – 100,- Kč

Okruh pohádkový:   
plné vstupné – 60,- Kč
snížené vstupné – 40,- Kč
děti do 2. let ZDARMA

Okruh Atraktivity:
plné vstupné – 60,- Kč
snížené vstupné – 40,- Kč
děti do 6. let – 1,- Kč

Okruhy

1.    Okruh porcelánový
Porcelánový okruh je hlavní náplní historické památky Zámek Klášterec nad Ohří. Interiér 1. patra je tedy museem porcelánu. Prohlídka má v podstatě 4 části. Je to místnost s čínským porcelánem, na chodbě několik vitrín s evropským porcelánem, které připomínají osudy původních majitelů (Židů), dále místnost s japonským porcelánem a poté se přechází do expozice českého porcelánu. Ta je vůbec nejobsáhlejší přístupnou v České republice, takže celý zámek se obchází místnost po místnosti po svém obvodu společně s kompletní historií českého porcelánu až do současnosti. Prohlídka je v doprovodu průvodce s intenzivním výkladem a je limitována 55. minutami.

2.    Okruh pohádkový

Pohádkový okruh je sestaven ze 3 na sebe plynule navazujících částí. První dva sklepy jsou věnovány skřítkům a strašidlům paní Vítězslavy Klimtové, která je také spisovatelkou a ilustrátorkou dětské literatury. Další sklepení tvoří expozice loutek Matěje Kopeckého (jeho rodina je považována za zakladatele loutkoherectví v Čechách), čarodějný sklípek s cca 70. malými čarodějnicemi a výstava keramiky místního amatérského umělce Stanislava Hlaváče. Poslední částí je pak výstup na zámeckou věž, jejíž vnitřní prostory jsou také zdobeny keramikou s dětskou tematikou. Jedná se o autorskou výstavu paní Štefánkové z Prahy. Tematicky ji nazvala zemí „Bylo, nebylo“. Postavičky na věži vychází z Krušnohorské mytologie. Po zdolání 113. schodů Vás čeká nádherný výhled na okolí Krušných a Doupovských hor.

3.    Okruh Atraktivity

Atraktivity obsahují 4 části. První dvě jsou na chodbách našeho zámku. Na jedné chodbě je výstava minerálů nebo také drahých kamenů, které se těží v Krušných horách. Jsou zde vystaveny především acháty, jaspisy nebo ametysty. Součástí výstavy je také několik kovářských výrobků, které vznikly v prostorách zámeckého nádvoří. Na druhé chodbě je přístupná část zámecké knihovny, kde je vystaveno zhruba pět tisíc titulů z rozmezí 16. – 20. století. Z knihovny se přechází do pohádkové věže, ze které je nádherný pohled na širší okolí Krušných a Doupovských hor. Závěrečnou částí tohoto okruhu je přechod do Thunské hrobky, která se nachází pod farním kostelem Nejsvětější trojice.

4.    Výstavy
Ve velkém renesančním sále probíhají různé tematicky zajímavé výstavy, o kterých se návštěvníci mohou dozvědět vždy v předstihu na oficiálním webu zámku. Každé výstavě vždy předchází úvodní vernisáž.

Kalendář akcí zde..

Kontakt
Zámek Klášterec nad Ohří
Chomutovská 1
431 51 Klášterec nad Ohří
Česká republika [CZ]

Tel.: +420 474 375 436
Fax: +420 474 375 820

www.zamek-klasterec.cz

Komentáře lze přidat přes facebook.