Rodinné výlety – kam na výlet s dětmi a rodinou Rotating Header Image


Buchlovské kování – Mezinárodní kovářské sympózium na hradě Buchlově

Buchlovské kování 2015

Buchlovské kování 2015

Ve dnech 11. a 12. července 2015 se na hradě Buchlově bude konat již devátý ročník mezinárodního kovářského sympózia Buchlovské kování. Zvuk kovadlin se hradem rozezní v sobotu od 10.00 do 18.00 hodin a v neděli od 10.00 do 15.00 hodin.

 

Návštěvníci uvidí na Buchlově při práci několik desítek kovářů a třeba i kovářek, kteří se budou střídat u patnácti výhní a budou předvádět to nejprestižnější ze svého kovářského umění. K vidění budou kováři nejen z České republiky ale i ze Slovenska, Belgie, Norska a Polska. Již čtvrtým rokem je kovářské sympózium obohaceno také o speciální sekci nožířů, kteří budou vystavovat své výrobky – od běžných nožů až po cenné sběratelské kousky vyráběné přímo podle přání budoucího majitele. Dále budou nožíři předvádět výrobu kování a výrobu nožů a bude možnost si některé výrobky koupit.

IMG_8619Na nádvořích hradu bude probíhat i tradiční jarmark a k vidění budou i další umělci zpracovávající kov – dráteníci, měditepci, šperkaři apod. Na 1. hradním nádvoří se mohou návštěvníci podívat na tavbu železné rudy ve středověké peci a její následné zpracování.

Už tradičně myslí pořadatelé i na děti, budou připraveny soutěže o ceny v hodu kovářským kladivem a malou kovadlinkou, divadelní pohádky a dětské dílničky. Po oba dny budou kromě tradičních prohlídek hradu probíhat i dětské speciální okruhy.

IMG_8773V neděli bude v 15 hodin vyhlášen a oceněn nejlepší kovářský tým, bude udělena cena pořadatele a cena diváka. Hlasovací lístky návštěvníků budou slosovatelné a na výherce bude čekat malé překvapení.

Černé řemeslo – jak se kovářství někdy říká, je důležitý prastarý řemeslný obor v dějinách. Bez kovářských výrobků by se asi docela zastavil život. Kováři totiž zhotovovali nebo okovávali nářadí a nástroje k obdělávání půdy, chovu dobytka, ke sklizni úrody, ale třeba taky pro další obory jako je lnářství a vinohradnictví. Bez kovářství by se nerozvíjela žádná jiná řemesla např. truhlářství a nevznikly by ani žádné dopravní prostředky – chybělo by vozové kování. Kovářství bylo odjakživa ceněným řemeslem a jeho mistři jsou také neobyčejnými postavami v nejedné pohádce.

www.hrad-buchlov.cz

Buchlov_4

Komentáře lze přidat přes facebook.