Rodinné výlety – kam na výlet s dětmi a rodinou Rotating Header Image

Září 10th, 2011:

Terezín, město s bohatou historií

Terezín

Dne 10. ledna 1780 oznámil polní zbrojmistr Karel Pellegrini Zemskému ženijnímu ředitelství v Praze, že se císař Josef II. rozhodl na obranu proti pruskému nebezpečí postavit pevnost v prostoru vesnic Německé Kopisty a Travčice na řece Ohři, která pak byla na počest královny a císařovny Marie Terezie pojmenována Terezínem.
V létě téhož roku, započaly zemní práce na úpravách stavební plochy a regulaci řeky Ohře. 10. října 1780 zavítal do prostoru budoucí pevnosti císař Josef II. aby položil základní kámen. (Pokračování textu…)

Bowling STEP

Bowling bar se nachází na Praze 9 ve WELLNESS HOTELU STEP **** (Pokračování textu…)