Rodinné výlety – kam na výlet s dětmi a rodinou Rotating Header Image

30 prosince, 2008:

Průvod Tří Králů na Hradčanech

Datum konání: Praha. 5. ledna 2009, pondělí, od 15:30 hod.
Trasa: z Hradčanského na Loretánské náměstí.

Tříkrálový průvod na velbloudech vyjde 5. ledna 2009 z Arcibiskupského paláce na Hradčanském náměstí v 15.30 hod. Ihned Tří králové pozdraví všechny přítomné Pražany. Průvod pokračuje Loretánskou ulicí, kde se zastaví u krále Heroda; potom před Černínským palácem odbočí dolů na Loretánské náměstí, kde u živého Betléma Tří Králové se pokloní malému Ježíškovi a předají mu zlato, kadidlo a myrhu. Dětí můžou se ke Ježíšku přiblížit a přinést jemu své dary, které Tří králové předají potřebným dětem 6. ledna, na pražském místě ještě neznámém. Všichni jste srdečně zváni.

(Pokračování textu…)

Pan Hú, ošizený čert, skřítek hodináříček a tajný agent Pankrác Tangent na Špilberku

Termín a místo konání: 27. 11. 2008 – 1. 2. 2009
Špilberk – západní křídlo, II. p.

Zdena Kabátová-Táborská – grafička a ilustrátorka
Václav Kabát – grafik, kreslíř, ilustrátor a typograf

Oba autoři se po studiích na Akademii výtvarných umění v Praze věnovali – vedle své volné tvorby – ilustracím dětských knih. Základem výtvarného projevu Václava Kabáta se stala kresba, jejíž možnosti využívá ve značné šíři. Od lineární a husté sítě černých či kolorovaných čar přechází až ke kolážím, které osciluje mezi fantaskností, groteskností a kresleným humorem. V knižních ilustracích rozvíjí příběh v samostatných epizodách s vlastním humorným komentářem či parodií textu. Literární text je pro něj inspirací – mnohdy u pohádkových textů střídá či kombinuje reálnou rovinu příběhu s fantazií tajuplného, hrůzostrašného, ale i romantického. Zájem o ilustraci přivedl autora i k vynalézavým knižním úpravám. (Pokračování textu…)